Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

Privacyverklaring Klompenzn.nl
Algemene Voorwaarden Consumenten
Algemene Voorwaarden Zakelijk

 

Vragen of klachten

    Heeft u vragen of klachten dan kunt u zich altijd tot ons wenden via info@klompenzn.nl
    Zie voor onze overige contactgegevens ‘contact’ op de homepage van onze website.