OnderhoudNL Garantie

Schildersbedrijf Klomp en Zn is OnderhoudNL-erkend (het voormalige AF-erkend).
Voor klanten een aangename zekerheid.

Als u als particulier of als zakelijke opdrachtgever immers een schilders-, behangers- of glaszettersbedrijf zoekt, wilt u niet alleen vakbekwame mensen, maar ook de zekerheid dat het gekozen bedrijf zijn afspraken nakomt. Denk bijvoorbeeld aan een goed onderbouwde offerte zonder onaangename verrassingen, aan een planning die klopt en aan de afgesproken kwaliteit en garanties op materialen en arbeid. Kortom: u wilt zekerheid. Gelukkig zijn er veel bedrijven die doen wat zij beloven. Maar welke zijn dat, waar kunt u die vinden en vooral... waaraan herkent u ze? Tot 1996 was het vanzelfsprekend dat iemand die het schilders-, glaszetters-, of behangersvak uitoefende, vakbekwaam was. Met de versoepeling van de Vestigingswet in 1996, werd het een stuk moeilijker om 'het kaf van het koren te scheiden'.

Deze Erkenningsregeling is opgericht door de Koninklijke Vereniging FOSAG, nadat in 1996 de Vestigingswet versoepelde. Aan de Erkenningsregeling kunnen alleen schilders- en afwerkingsbedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak- en bedrijfstechnische diploma's. De deelnemende bedrijven worden ieder jaar grondig geïnspecteerd en werken volgens leveringsvoorwaarden die zijn overeengekomen in samenwerking met de Vereniging "Eigen Huis" en de Consumentenbond. Een AF erkend schilder houdt zich aan de volgende spelregels:

Schriftelijke Offerte
De schriftelijke offerte is altijd tot 30 dagen na ontvangst geldig en pas nadat u een kopie van de offerte getekend heeft teruggestuurd, is er sprake van een overeenkomst. In de offerte moeten de te verrichten werkzaamheden even af de kostprijs duidelijk omschreven zijn. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden: - Vaste prijs: Er is sprake van aangenomen werk. Bepaalde werkzaamheden kunnen zijn uitgesloten. - Richtprijs: U weet ongeveer wat u kunt verwachten. De totaalprijs wordt echter pas bekend bij de oplevering. - Werken in regie: Het aantal uren en de hoeveelheid te gebruiken materialen zijn nog niet in te schatten. Wel maakt de vakman duidelijke afspraken met u over het uurtarief en de prijzen van de materialen. Bij de eindafrekening krijgt u een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten. Tussentijds kan de vakman termijnnota's sturen.

Garanties
De AF-erkende schilder kan u een gedegen totaaladvies geven, ondersteund door de juiste stalenboeken en kleurenwaaiers. Tijdens het werk wordt er gewerkt met professionele verfsystemen die op de juiste wijze duurzaam worden aangebracht. U krijgt op het buitenschilderwerk automatisch 2 jaar garantie. Indien u 3 jaar of meer verlangt, dan kan het verfsysteem daarop worden aangepast. Doordat binnenschilderwerk minder heeft te lijden, krijgt u daarop 4 jaar garantie.

Glaszetten
De AF-erkende glaszetter werkt volgens de NEN-normen en/of NPR-richtlijnen. Dit betekent een gedegen advies, correct geplaatst glas en een onberispelijke afwerking. Naast de garantie die u al krijgt van de fabrikant op het isolerend dubbelglas, breidt de AF-erkende vakman deze garantie uit tot 5 jaar. Daaronder vallen zaken als verminderd doorzicht, stofaanslag of condensatie tussen de ruiten. Desgewenst kunt u deze garantie nog een keer met vijf jaar verlengen als u in het vijfde jaar een inspectie laat uitvoeren.

Behangen
De AF-erkende behanger werkt uitsluitend met professioneel materiaal en geeft u bij de keuze van uw nieuwe behang een gedegen advies. Hij zal uw - vaak kostbare - wandbekleding strak en patroonpas aanbrengen. Indien noodzakelijk worden reparaties aan de muur of het aanbrengen van grondpapier in uw opdracht inbegrepen. U krijgt automatisch garantie op o.a. krimpen en loslaten.

Rechten en plichten
Voor een vlotte afwerking van uw opdracht stelt de vakman het navolgen van de volgende punten op prijs:

 • U heeft de buren al geïnformeerd, zodat er geen klachten zijn te verwachten over geluidsoverlast als er 's morgens op tijd wordt begonnen.
 • Er is ruimte vrijgemaakt voor het plaatsen van een hoogwerker of stelling. (Denkhierbijaangeparkeerdeauto's).
 • U voorziet de vakman van water en elektriciteit.
 • Indien er nog andere mensen werkzaam zijn, dan informeert u hen daar vooraf over, zodat geregeld kan worden dat men elkaar niet voor de voeten loopt.
 • U zorgt ervoor dat de vakman ongehinderd zijn werk kan doen.
 • U komt uw financiële verplichtingen op tijd na. (AF-erkende bedrijven hanteren een betalingstermijn van 3 weken na ontvangst van de rekening.)

Als er iets mis is gegaan
Indien u een klacht heeft over het afgeleverde werk, richt u zich dan in eerste instantie tot de vakman. Hij is dan in staat om de ontstane problemen voor zijn eigen rekening op te lossen. Bent u dan nog niet tevreden, dan kunt u zich wenden, binnen drie maanden, tot de Geschillencommissie. Deze commissie is een onafhankelijk orgaan dat bindende uitspraken kan doen. De branche-organisatie, de Koninklijke Vereniging FOSAG en de Erkenningsregeling, staan garant voor de nakoming ervan. Meer informatie kunt u opvragen bij een AF-erkend bedrijf bij u in de buurt of via de speciale informatielijn van de stichting AF: Tel : 0800 - 0231 412.

Voordeliger uit met een AF-vakman
De vakbekwaamheid van een AF-erkende vakman geeft u de zekerheid van een goede afwerking van uw opdracht. Daardoor heeft u langer plezier van uw schilder- of behangwerk of het geleverde en geplaatste glas en zult u op den duur voordeliger uit zijn.
De belangrijkste punten op een rij.

 • 2 jaar garantie op het buitenschilderwerk.
 • 4 jaargarantie op het binnenschilderwerk
 • 6 % btw als uw huis ouder is dan 2 jaar
 • Een complete, duidelijke offerte en leveringsvoorwaarden die zijn overeengekomen met de vereniging Eigen huis en de consumentenbond
 • De onderwerping aan de onafhankelijke Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken.
 • Onafhankelijkekwaliteitsbeoordeling via stichting AF
 • Garantie door de stichting AF

Privacyverklaring en Algemene voorwaarden
Lees hier onze Privacyverklaring en Algemene voorwaarden voor zowel consumenten als zakelijke klanten.